Welkom bij "Molen de Kaai"
Home

Nieuws

Historie

De Molen

Van het Bestuur

Assortiment

Foto's

Filmpjes

Agenda

Openingstijden

Contact

Vacatures

Facebook

Twitter

Links

Eén van de taken van het bestuur is te zorgen voor het in stand houden van de molen. Grote kostenposten zijn het onderhoud, derestauratie en de verzekeringen. Voor de financiering hiervan ontvangen wij bijdragen van donateurs en genereren we inkomsten zoals giften en subsidies. Voor het onderhoud en de restauratie van onze molen hebben we voor de periode 2019 - 2024 (6 jaar) ingeschat dat we een bedrag nodig hebben van € 73.600. Op basis van dit bedrag heeft het Rijk ons een subsidie verstrekt van € 5.000 per jaar (totaal € 30.000). Om het resterende tekort op te vangen zijn we bij de deuren langs gegaan voor donaties. Daarbij hebben we in 2019 een bedrag opgehaald van € 2.400. Verder ontvangen we een jaarlijkse subsidie van het Van der Walfonds, de Provincie en de gemeente DFM. Het van der Walfonds heeft er tevens voor gezorgd dat we met een éénmalige bijdrage voor de komende 6 jaar een sluitende meerjarenbegroting konden presenteren. Konden ja, want tijdens onderhoudswerkzaamheden dit jaar stuitte de aannemer op een compleet verrotte aansluiting tussen de staanders en liggers en houtrot in de buitenring. Bovendien bleek het stellinghek zodanig verrot te zijn dat dit moest worden vervangen. Daarnaast waren er nog enkele tegenvallers. Al deze kosten hadden we niet voorzien en dat betekende dat we op zoek moesten naar extra financiële middelen. Dat is uiteindelijk gelukt! De Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer heeft financieel bijgedragen en De Hollandsche Molen heeft een substantiële bijdrage toegekend uit het Molenfonds zodat ook de houtrot kon worden aangepakt. Wat ziet de molen er nu weer prachtig uit. Schitterende deur met een mooi beslag op de eerste verdieping en extra latten voor de veiligheid. Jurriens Noord heeft goed werk afgeleverd.

Wij zoeken nog vrijwilligers, om de molenaars te ondersteunen. Heeft u tijd en zin om af en toe een paar uur als gastheer/vrouw bezoekers van de molen rond te leiden en meel te verkopen? Dan bent u meer dan welkom.

U kunt zich melden bij de molenaars of bij

de voorzitter.

Belangstelling gewekt: Bel dan even

0652381200

 

Van plaatselijk belang Sloten ontvingen wij een prachtige picknicktafel (zie foto). De molenaars ontvingen dit jaar een nieuw molenshirt (zie foto) en zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de oliebollen op 30 december. Natuurlijk kunt u op op deze dag heerlijke oliebollen kopen. Het bakken van de oliebollen zal dit jaar niet in de molen plaatsvinden, maar in een keet op het molenerf. Wij zien u graag op 30 december.

Voor 2020 hebben we nog een aantal aktiviteiten op stapel staan zoals, het schilderwerk buiten en het organiseren van een donateursbijeenkomst tijdens de molendag op 9 mei 2020. Schrijf de datum alvast in uw agenda.

Wij zullen u hierover later nog informeren.

Web Statistics