Welkom bij "Molen de Kaai"Open op zaterdagen van 13.00 tot 17.00
Home

Nieuws

Historie

De molen

Assortiment

Foto's

Filmpjes

Agenda

Openingstijden

Contact

Vacatures

Facebook

Twitter

Links
In het jaar 1384 is er voor het eerst sprake van een zeer belangrijke handelsstad Sloten. Het staat wel vast dat er toen al molens waren. Op een kaart van Sloten uit 1523 staat voor het eerst een molen op de huidige plaats afgebeeld. Eerder stond de molen aan de andere kant van het water afgebeeld. Deze molen is gebouwd in 1755 en dus de opvolger van de eerdere standerdmolen die op deze plaats heeft gestaan.

Over het verleden van deze molen is niet heel veel bekend. Volgens het kadaster was de molen in 1832 eigendom van Johan Gerhard Wenzel ten Brink, koopman te Sloten.
Op 9 juni 1870 werd de molen aangekocht door Daniël Ruurd Westra. Deze overleed in 1890 waarop zijn zoon Fedde molenaar werd op de korenmolen.
Op donderdag 7 oktober 1897 werd de molen bij openbare verkoop verkocht aan Thijs Bosma, landbouwer te Oude Bildtzijl voor  ƒ 925,-. Per onderhandse acte verkocht Bosma de molen vervolgens voor ƒ 900,- aan Pieter Gerrits Bosma.

Twintig jaar later verkeerde de molen in desolate toestand. Een aantal vooraanstaande burgers van Sloten richtte voor behoud van de molen de Vereniging De Korenmolen op. De Vereniging verkreeg op 27 juni 1929 de Koninklijke goedkeuring op haar statuten.
Intussen had de Vereniging de molen van Pieter Gerrits Bosma kunnen aankopen voor een bedrag van ƒ 250,-.
Vervolgens verrichtte Sj. Joustra uit Tjerkgaast voor ƒ 1.495,- aan herstelwerkzaamheden.

Vanaf 1929 heeft de Vereniging steeds goed voor haar molen gezorgd en diverse malen restauraties uit laten voeren.
Zo sloeg op 9 december 1930 de bliksem in en werd een roede geheel versplinterd. Gelukkig was de molen verzekerd en volgde, opnieuw door Joustra, een opknapbeurt voor ƒ 479,-.

Restauraties volgden in 1949, 1963, 1974 en 1993/94.
Bij de werkzaamheden in 1963 werden de teerlingen van de voorganger, een standerdmolen van 1523, aangetroffen. In 1993/94 werden nieuwe roeden gestoken.
In april 2010 zijn de binnensluiting, liggers en stellingplanken vervangen door Bouw en Molenbouw Bertus Dijkstra.


Web Statistics